BRAND OCH SÄKERHET

 Balkonger 

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha någonting hängande på utsidan av balkongräcket. Det inkluderar även balkonglådor. 

Trapphus

Räddningstjänsten kräver att det ska kunna ske en säker utrymning vid brand eller olyckor. Det är därför inte tillåtet att ha dörrmattor eller ställa barnvagnar eller liknande i trapphusen. (Tänk på att vid elavbrott blir trapphusen helt mörka). 

Källare och vindar 

Av brandsäkerhetsskäl får inget brandfarligt förvaras i lägenhetsförråden på vinden eller i källaren. Inga saker får förvaras utanför förråden i gångar eller gemensamma utrymmen.

Utomhusytor

Gångarna utanför portarna fungerar som utrymningsväg och får inte blockeras.