BRAND OCH SÄKERHET

Balkonger 

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha någonting hängande på utsidan av balkongräcket. Det inkluderar även balkonglådor. 

Trapphus

Räddningstjänsten kräver att det ska kunna ske en säker utrymning vid brand eller olyckor. Det är därför inte tillåtet att ha dörrmattor eller ställa barnvagnar eller liknande i trapphusen. (Tänk på att vid elavbrott blir trapphusen helt mörka). 

Källare och vindar 

Av brandsäkerhetsskäl får inget brandfarligt förvaras i lägenhetsförråden på vinden eller i källaren. Inga saker får förvaras utanför förråden i gångar eller gemensamma utrymmen.

Utomhusytor

Gångarna utanför portarna fungerar som utrymningsväg och får inte blockeras. 

EL

All el har bytts ut i alla gemensamma ytor, 2020. Alla lägenheter har uppmannas att bytta ut sin el. Uppföljning av lägenheter som inte bytt ut gammal el pågår och eftersom det innebär en risk för hela fastigheten kommer konsekvenser att tas i de få lägenheterna som inte bytt ut sin el. Dock kan det vara bra att veta att lägenheterna med elinstallationer från 1935 är betydligt säkrare nu efter bytet av elcentral.

I samband med att vi bytte el har vi även gemensam el, vilket innebär att man behöver inte teckna eller säga upp sitt elavtal, den tillhör nu lägenheten och summan läggs på hyresavin.

Föreningen tar en fast pris från medlemmar och vi har tecknat med Luleå Energi och har rörligt pris. Mellanskillnaden tar föreningen och därmed får alla medlemmar ett lägre elpris.