TV OCH BREDBAND

Sedan våren 2022 har vi fiber indraget i huset. Det ingår Telia paket Lagom för TV  och bredband 100/100.

Avgiften på 278kr kommer med i varje hyresavi. Medlemmar behöver varken teckna eller säga upp något vid inflytt/utflytt.