RENOVERINGAR OCH UNDERHÅLL

Renoveringar just nu:

 • inga

Planerat underhåll närmsta tiden:

 • Avfallshantering  – planering och installation av sopkärl – (ev) sommar 2024
 • (ev) Trapphus renovering 2025/2026.
 • Utemiljöer planeras att ses över under 2024-2026.

Tidigare renoveringar och underhåll:

 • 2023-2024: Balkongrenovering -boende & trapphus.
 • 2022: Installation av fiber. Telia telepaket Lagom + bredband 100/100 installerat i alla hushåll.
 • 2020: Elstammar som förser alla lägenheter med el har byts, samt installerat IMD. Brandlarm installerade på vindar. Utomhusarmaturer utbytta till tidstypiska.
 • 2020: Branddörrar i källare och på vindar.
 • 2019: Byte av värmesystem.
 • 2019: Renovering av barnvagns- och cykelförråd.
 • 2018: Nya tvättmaskiner i tvättstugan 3 a-b.
 • 2017: Renovering och ombyggnad av föreningens lokal, som nu huserar café Atrium.
 • 2016-2017: Relining av avloppstammar.
 • 2016: Byte av tappvattenstammar.
 • 2015: Renovering av tegelfasaden. Fönstermålning.
 • 2014: Renovering av tvättstugorna.
 • 2013: Säkerhetsdörrar till alla lägenheter.  Målning av dörrar i trapphus.
 • 2012: Installation av postboxar i entréplan.
 • 2010: Renovering av torkrum. Installation av nya låskolvar samt nycklar till portdörrarna.
 • 2009: Nya tvättmaskiner till tvättstugan 1 a-b. Nya torktumlare.
 • 2008: Renovering av fastighetens tak. Uppfräschning av utemiljöerna.