RENOVERINGAR OCH UNDERHÅLL

Renoveringar just nu:

 • Elstammarna som förser alla lägenheter med el behöver bytas. Utredning är gjord och arbetet ska påbörjas hösten 2020. Vi installerar i samband med det IMD och byter våra utomhusarmaturer till tidstypiska.
 • Under våren 2020 har fastighetens balkonger besiktigats och renovering förbereds.

Planerat underhåll närmsta tiden:

 • Renovering av balkongerna planeras under våren 2021.
 • Trapphusen är i stort behov av renovering och vi hoppas kunna sätta igång med detta projekt under 2022.

Tidigare renoveringar och underhåll:

 • 2020: Branddörrar i källare och på vindar.
 • 2019: Byte av värmesystem.
 • 2019: Renovering av barnvagns- och cykelförråd.
 • 2018: Nya tvättmaskiner i tvättstugan 3 a-b.
 • 2017: Renovering och ombyggnad av föreningens lokal, som nu huserar café Atrium.
 • 2016-2017: Relining av avloppstammar.
 • 2016: Byte av tappvattenstammar.
 • 2015: Renovering av tegelfasaden. Fönstermålning.
 • 2014: Renovering av tvättstugorna.
 • 2013: Säkerhetsdörrar till alla lägenheter.  Målning av dörrar i trapphus.
 • 2012: Installation av postboxar i entréplan.
 • 2010: Renovering av torkrum. Installation av nya låskolvar samt nycklar till portdörrarna.
 • 2009: Nya tvättmaskiner till tvättstugan 1 a-b. Nya torktumlare.
 • 2008: Renovering av fastighetens tak. Uppfräschning av utemiljöerna.