VALBEREDNINGEN

Valberedningen i Brf Stallet består under verksamhetsåret 2023/2024 av:
  • Thomas Millroth

Valberedningen skickar ut information till medlemmarna varje år i god tid innan årsstämman. Kontakta dem om du är intresserad av att engagera dig i föreningsarbetet!

Maila valberedningen: valberedningen@brfstallet.se