VALBEREDNINGEN

Valberedningen i Brf Stallet består under verksamhetsåret 2020/2021 av:
  • Thomas Millroth
  • Eric Svensson

Valberedningen skickar ut information till medlemmarna varje år i god tid innan årsstämman. Kontakta dem då om du är intresserad av att engagera dig i föreningsarbetet!

valberedningen@brfstallet.se