FASTIGHETEN

HUSET

Vårt hus är byggt 1935 och ritades av arkitekten Nils Blanck. Fasaderna är en för Malmö och tiden typisk tegelfunkis.

Konstruktion

Konstruktionen består av murar i tegel, yttermurar samt två bärande hjärtväggar som går genom allas våra lägenheter. Bjälklagen är byggda av trä och fyllda med sand. På en del ställen ligger även stålbalkar och hjälper till med längre spännvidder. Runt badrumskärnorna, där många av oss har badrum klädkammare, är väggarna murade i lättbetong. Vertikalt mellan badrummen är bjälklaget i betong.

Ritningar