VAD GÖR JAG OM…

…något akut händer (tex en vattenläcka)?

Ring Riksbyggens jour och kontakta styrelsen direkt när du upptäcker det. Maila oss, men är det så akut att det tex droppar eller sprutar vatten så är ett av de få tillfällen vi vill att ni ringer på dörren hos någon av oss!

Vid en skada som påverkar fastigheten är det föreningens ansvar att utreda orsak och omfattning. På grund av försäkringsregler är jätteviktigt att inte själv börja riva eller åtgärda problemet. Det du ska göra är att anmäla skadan till ditt eget föräkringsbolag (bostadsrättsförsäkring via Folksam ingår i avgiften). Resten fixar styrelsen och Riksbyggen.

…nyckeln fastnat i låset nere i porten?

Prova först att hålla emot med ett finger på låskolven, den yta som är närmast nyckeln. Tryck in den samtidigt som du försiktigt lirkar med nyckeln – ibland funkar det.

Lämna inte en portnyckel i låset. Maila till styrelsen och ring Riksbyggens jour. De kommer vid jourtider att böja av nyckeln för att ingen obehörig ska kunna ta den. Föreningen har en separat kontakt för låsen, de sköts i dagsläget inte via Riksbyggen.

Låsen på baksidan har krånglat mycket senaste året. Var noga med att inte dra upp dörren i nyckeln när du öppnar. Gör inga ”piratkopior” på våra portnycklar utan kontakta styrelse om du behöver en ny nyckel. Nycklar av dålig kvalitet sliter ut låsen.

…tvättmaskinen går sönder?

Maila styrelsen! Sätt upp en lapp med datum på maskinen och meddela dina grannar att maskinen inte fungerar samt att den är felanmäld. Föreningen har en separat kontakt för maskinerna i tvättstugan, det går alltså inte via Riksbyggen.

…en lampa utomhus eller i våra gemensamma utrymmen har slutat fungera?

Maila styrelsen!

Detta ordnar vår vaktmästare i de allra flesta fall, men han är här dagtid och upptäcker därför inte alltid lampor sm inte fungerar. Styrelsen vidarebefordrar felanmälan.

…min avgifts- eller hyresavi har kommit bort?

På riksbyggen.se kan du logga in på din boendesida. Där hittar du alla dina hyresavier. Annars kommer de tre åt gången i brevlådan, om du inte ordnat med autogiro såklart!

…något i min lägenhet är trasigt?

Är något invändigt din bostadsrätt trasigt så ansvarar du i de flesta fall själv för att laga det. Det som är fastigheten, tex bjälklag och stammar mellan lägenheter, ansvarar föreningen för. I stadgarna kan du se vad som är ditt ansvar.

Om det behövs ansvarar du själv för att ordna en hantverkare med behörighet att utföra el- eller vvs-arbeten på ett fackmannamässigt sätt.

…Jag har ingen el i lägenheten?

Först och främst kollar du i proppskåpet i lägenheten, det är ditt ansvar som boende att felsöka här först. Om alla säkringar är uppe men elen inte kommer igång, var vänlig kontakta styrelsen för att byta säkring nere i källaren.

… jag har låst in min nyckel i tvättstugan?

Styrelsen har flera extranycklar. Maila oss, eller vid lämplig tid kan du prova att ringa på dörren.

… jag behöver extra portnycklar?

Maila styrelsen, vi beställer och du står för hämtning + kostnaden för ny portnyckel.

… jag behöver extra postnyckel?

Gör en felanmälan hos Riksbyggen, de beställer och informerar var det ska  hämtas+ vad kostnaden blir.

… JAG HAR PROBLEM MED MIN YTTERDÖRRS NYCKEL?

Varje medlem ansvara själv för underhåll av sin ytterdörr, inklusive lås. Detta inkluderar bl.a. smörjning av låset. Om ni är i behov av byte av ert nyckel/lås rekommenderar vi att du kontaktar Nokas Teknik AB på Sallerupsvägen 11A
212 18 Malmö
Det är de som fixar med förenings övriga nycklar och är pålitliga.

… jag behöver byta namn på dörr/postfack?

Gör en felanmälan hos Riksbyggen skriv in rätt namn som ska bytas + trapphus+lägenhetsnr