TRAPPHUS OCH GEMENSAMMA UTRYMMEN

TRAPPHUS

Vi passerar alla trapphusen varje dag, miljön i dessa är en viktig del av vårt boende.

Just nu är våra trapphus i behov av upprustning. Det är något som styrelsen är medvetna om och jobbar på att åtgärda så snart vi bara har möjlighet. Under tiden får vi hjälpas åt att hålla så rent och snyggt som vi bara kan.

Tänk på att portarna till våra trapphus ska vara stängda. Haspen är till för kortvarig uppställning, stäng alltid porten efter er.

Trapphusen städas varje onsdag.

Våra trapphus är smala och av brand- och utrymningsskäl är det inte tillåtet att ha saker stående i trapphuset. Detta gäller såväl prylar på tillfällig förvaring som barnvagnar. Cyklar och barnvagnar måste ställas i källaren eller i cykel- och barnvagnsförråden på baksidan.

TRAPPHUS BALKONGER

Man får inte använda kol- eller gasgrill på balkongen. Gäller även takterasserna. Vi följer MSB rekommendationer.

Rökförbud råder på samtliga balkonger i trapphusen.

BARNVAGNS- OCH CYKELFÖRRÅD

En halvtrappa ner från baksidan hittar du våra barnvagns- och cykelförråd, ett i 1 A-B och ett i 3 A-B. De öppnas med din portnyckel. 

Förråden renoverades våren 2019. 

Barnvagnar är prioriterade i de här förråden. Barnvagnar får inte placeras i trapphusen. Eftersom vi inte har en hiss och vagnar är svåra att ta med upp till lägenheten måste det finnas möjlighet att ställa dem här. 

Cyklar som används dagligen får parkeras här i mån av plats. För långtidsförvaring av cyklar hänvisar vi till källarförråd.