Beslut om avgiftshöjning

Sent I oktober hade styrelsen ett budgetmöte med vår ekonom på Riksbyggen och det beslutades att vi skulle öka avgifter med 1% från och med nästa år, januari 2021.

Kort om avgiften så kan man nästan räkna med att den höjs årligen; 1-2% är standard då kostnader på allt ifrån sophantering, städ och stora renoveringar ökar med tiden. Föreningen har en stabil ekonomi och behöver inte ta höjd trots att vi har ett gäng kostsamma renoveringar framför oss eftersom detta är budgeterat sedan tidigare.